Behörighet till utbildningen

Behörighetskrav till utbildningen

För att kunna söka till Yh-utbildningen ”Yrkesfotograf – fotografi och rörlig bild, 600 Yh-poäng” måste du uppfylla vissa behörighetskrav. Du behöver också ha förkunskaper i fotografi och bildbehandling.

Du måste ha förkunskaper i fotografi och bildbehandling.

Du måste ha förkunskaper i fotografi och bildbehandling.

Du är behörig att antas till utbildningen om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Den som har annat modersmål än svenska ska ha de kunskaper i svenska, både i tal och skrift som behövs. All undervisning på utbildningen sker på svenska och det ingår många kursmoment där du behöver uttrycka dig väl i skrift. Det är skolan som avgör och prövar om du har de språkliga kunskaper som krävs.

Förutom den allmänna behörigheten måste du även uppfylla en särskild behörighet med särskilda förkunskaper. Dessa krav är nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

På Nordens Fotoskola kräver vi att du har förkunskaper i fotografi och bildbehandling. Vi kräver även att du har grundläggande kunskaper i programvarorna Adobe Photoshop och Adobe Lightroom Classic.

Kravet på särskilda förkunskaper i fotografi och bildbehandling dokumenteras genom de arbetsprover du gör till din ansökan.

Saknar du allmän behörighet enligt punkt 1-4 här ovan kan du åberopa och söka på reell kompetens. Det är den samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Reell kompetens utgör en egen behörighetsgrund till utbildning inom yrkeshögskolan vid sidan av formell behörighet genom betyg.

Bedömning av reell kompetens avser i dessa sammanhang den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Den bedömer vi i de arbetsprover du gör till din ansökan, tidigare erfarenheter av yrket (styrkta med intyg i din CV) men också i den intervju och de uppgifter du gör om du blir kallad till våra urvalsdagar.

Behörig att antas till utbildningen är, trots vad som anges här ovan, även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.Du kanske inte har en gymnasieexamen eller har ett ett annat modersmål och då kanske saknar de kunskaper i svenska, både i tal och skrift som behövs.Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.

Utöver den grundläggande behörigheten (allmän behörighet, reell kompetens eller 20%-regeln) måste du dokumentera kravet på särskilda kunskaper i fotografi och bildbehandling. Det görs i de arbetsprover du gör till din ansökan och mer om dessa kan du läsa under rubriken ”Så här söker du”.

Av alla sökanden väljer vi sedan ut ett antal som kallas till våra urvalsdagar då du som sökande gör fler arbetsprover och en intervju med oss lärare. Mer om det kan du läsa under rubriken “Antagningsprocessen”.

Har du frågor om behörighet eller ansökningsprocessen kan du alltid mejla till info@nordensfotoskola.se eller ringa till expeditionen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet informerar vi bland annat om när det är dags att söka till Nordens Fotoskola eller kanske om det är någon ny examensutställning på gång.
Genom att klicka på prenumerera här ovan samtycker du till att Nordens Fotoskola lagrar din e-postadress i vår databas, i enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR) direktiv.