fbpx

Behörighet till utbildningen

Behörighetskrav till utbildningen

För att kunna söka till Yh-utbildningen ”Yrkesfotograf – fotografi och rörlig bild, 600 yh-poäng” måste du uppfylla vissa behörighetskrav. Du behöver också ha förkunskaper i bildberättande, fotografi och bildbehandling.

Du måste ha förkunskaper i fotografi och bildbehandling.

Du måste ha förkunskaper i fotografi och bildbehandling.

Du är behörig att antas till utbildningen om du uppfyller något av följande:
1. Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng,
har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

. Den som har annat modersmål än svenska (norska, danska) ska ha de kunskaper i svenska, både i tal och skrift som behövs. All undervisning på utbildningen sker på svenska och det ingår många kursmoment där du behöver uttrycka dig väl i skrift. Det är skolan som avgör och prövar om du har de språkliga kunskaper som krävs.

Saknar du allmän behörighet enligt punkt 1-4 här ovan kan du åberopa och söka på reell kompetens. Det är den samlade, faktiska, kompetens som en sökande har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Reell kompetens utgör en egen behörighetsgrund till utbildning inom yrkeshögskolan vid sidan av formell behörighet genom betyg. Bedömning av reell kompetens avser i dessa sammanhang den sökandes grundkunskaper och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Reell kompetens bedömer vi utifrån dina tidigare erfarenheter av fotografi och yrket. Du kanske har arbetat som fotograf, assistent eller gått på någon annan fotografisk utbildning. Dessa erfarenheter ska sammanställas i ett CV och styrkas med bifogade intyg. Vi bedömer även din reella kompetens utifrån de särskilda förkunskaper som krävs i “Fotografi och bildbehandling”, se här nedan.

Förutom den allmänna behörigheten måste du även uppfylla en särskild behörighet med särskilda förkunskaper. Dessa krav är nödvändiga för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. Här på skolan kräver vi att du har förkunskaper i“Fotografi och bildbehandling” och “Förkunskaper i bildberättande”. Det innebär också att du ska ha grundläggande kunskaper i programvarorna Adobe Photoshop och Adobe Lightroom Classic.

Fotografi och bildbehandling
Vi kräver att du har grundläggande förkunskaper i fotografi och bildbehandling. Dessa förkunskaper ska dokumenteras genom de fotografiska arbetsprover du gör till din ansökan, mer om dessa kan du läsa under rubriken ”Så här söker du”.

Arbetsproverna bedöms och betygssätts på en skala från 1 till 5 av ansvariga lärare på utbildningen. Vi bedömer: kamerateknik, bildredigering, ljus, komposition, visuell gestaltning, förhållningssätt och kreativitet. Ett betyg på minst 3.0 utifrån den samlade bedömningen krävs för att vara behörig på denna punkt.

Har du allmän behörighet (eller reell kompetens), kunskaper i svenska och förkunskaperna i “Fotografi och bildbehandling” kommer du kallas till en provdag med intervju och uppgifter där vi kommer att testa dina “Förkunskaper i bildberättande”.

Förkunskaper i bildberättande
Du ska göra ett bildreportage på ett givet tema för en tänkt tidning. Vid en intervju med lärargruppen pitchar du ditt reportage där vi diskuterar ditt val av vinkel, målgrupp bildinnehåll och berättande. Vid detta tillfälle genomför du också några korta uppdragsliknande uppgifter med text och bild.

Uppgifterna bedöms och betygssätts på en skala från 1 till 5 av ansvariga lärare på utbildningen. Vi bedömer bildreportaget utifrån: teknisk kvalité, ljus, komposition, vinkel, målgrupp, bildinnehåll och bildberättande. De övriga bilduppgifterna utifrån: kamerateknik, ljus, komposition, visuell gestaltning, förhållningssätt och kreativitet. Textuppgifterna utifrån: Intervjuteknik och allmän språkbehandling. Ett betyg på minst 3.0 utifrån den samlade bedömningen krävs för att vara behörig på denna punkt.

Behörig att antas till utbildningen är, trots vad som anges här ovan, även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Du kanske inte har en gymnasieexamen eller har ett ett annat modersmål och då kanske saknar de kunskaper i svenska, både i tal och skrift som behövs.

Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.

Mer om de olika stegen i hur du kommer in på utbildningen kan du läsa under rubriken “Antagningsprocessen”.

Information om vad det är för uppgifter du ska arbeta med till arbetsproverna och vilka dokument du ska lämna in till din ansökan finns på sidan “Så här söker du”

Har du frågor om behörighet eller ansökningsprocessen kan du alltid mejla till info@nordensfotoskola.se eller ringa till expeditionen så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.
Rulla till toppen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet informerar vi bland annat om när det är dags att söka till Nordens Fotoskola eller kanske om det är någon ny examensutställning på gång.
Genom att klicka på prenumerera här ovan samtycker du till att Nordens Fotoskola lagrar din e-postadress i vår databas, i enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR) direktiv.