fbpx

Utbildningen

Utbildningen

Nordens Fotoskola och kursen ”Yrkesfotograf – fotografi och rörlig bild” är en treårig Yh-utbildning som leder till yrket fotograf. Här hittar du information om utbildningen och vilka kunskaper, färdigheter och kompetenser du kan förväntas att tillgodogöra dig.
Yrkesfotograf – fotografi och rörlig bild

Utbildningen

Namn: Yrkesfotograf – fotografi och rörlig bild
Anordnare: Stiftelsen Nordens Biskops Arnö.
Studieort: Biskops Arnö, Bålsta
Omfattning: 3 år, (40 veckor per läsår).
Poäng: 600 poäng. (I Yh motsvarar en dag ett poäng. En kurs på 15 poäng är alltså tre veckor.)
Studietakt: Heltid.
Kursstart: Onsdagen den 11 augusti 2021.

Undervisningsspråk: All undervisning sker på svenska. Enstaka kursmaterial kan vara på engelska.

Studiemedel: Yh-utbildningar är studiemedelsberättigade. Läs mera på CSN:s hemsida.

Kostnad: En mindre avgift som täcker vissa materialkostnader. Årskurs 1, cirka 2 300 kronor och årskurs 2 cirka 1 600 kronor.

Kursmoment

Utbildningen består av 12 obligatoriska kurser. Varje kurs innehåller i sin tur ett antal olika delkurser.

Kamerateknik 15 p
Bildredigering 30 p
Ljus 40 p
Bildjournalistiskt berättande 55 p
Genrefotografering 75 p
Journalistiskt arbete 40 p
Magasinslayout och dagstidningsredigering 15 p
Rörlig bild med ljud 40 p
Examensarbete 65 p
Fotograf som yrke 30 p
LIA 180 p
LIA-redovisning 15 p

Examen

Examensbeteckning: Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen – SeQF nivå 5.
Examensbenämning: Yrkeshögskoleexamen ”Yrkesfotograf – fotografi och rörlig bild”.

Examenskrav: Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Efter fullgjord utbildning: Den studerande ska efter fullgjord utbildning kunna verka inom följande yrkesroller och områden; yrkesfotograf – stillbild och rörlig bild, bildjournalist, bildredaktör, bildbehandlare och visuell kommunikatör.

Behörighet till utbildningen

För att kunna söka till utbildningen måste du uppfylla vissa behörighetskrav.

Allmän behörighet

Du är behörig att antas till utbildningen om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Den som har annat modersmål än svenska ska ha de kunskaper i svenska, både i tal och skrift som behövs. All undervisning på utbildningen sker på svenska och det ingår många kursmoment där du behöver uttrycka dig väl i skrift. Det är skolan som avgör och prövar om du har de språkliga kunskaper som krävs.

Särskilda förkunskaper

Förutom den allmänna behörigheten måste du även uppfylla en särskild behörighet med särskilda förkunskaper. Dessa krav är nödvändiga för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

På Nordens Fotoskola kräver vi att du har förkunskaper i fotografi och bildbehandling. Vi kräver även att du har grundläggande förkunskaper i programvarorna Adobe Photoshop och Adobe Lightroom Classic.

Reel kompetens

Saknar du allmän behörighet enligt punkt 1-4 här ovan kan du åberopa reell kompetens. Det är den samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Reell kompetens utgör en egen behörighetsgrund till utbildning inom yrkeshögskolan vid sidan av formell behörighet genom betyg.

Bedömning av reell kompetens avser i dessa sammanhang den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Den bedömer vi i de arbetsprover du gör till din ansökan, tidigare erfarenheter av yrket (styrkta med intyg i din CV) men också i den intervju och de uppgifter du gör under våra urvalsdagar.

20%-regeln

Behörighet i övrigt (20%-regeln)
Behörig att antas till utbildningen är, trots vad som anges här ovan, även den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen (det vill säga att du har de särskilda förkunskaperna som krävs men inte gymnasieexamen) och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en utbildning får avsättas för sådana sökande.

Särskilt prov

Utöver den grundläggande behörigheten (allmän behörighet, reell kompetens eller 20%-regeln) måste du dokumentera kravet på särskilda kunskaper i fotografi och bildbehandling. Det görs i de arbetsprover (särskilt prov) du gör till din ansökan och mer om dessa kan du läsa under rubriken ”Så här söker du”.

Av alla sökanden väljer vi sedan ut ett antal som kallas till våra urvalsdagar då du genomför fler arbetsprover och en intervju. Mer om det kan du läsa under rubriken “Antagningsprocessen”.

Rulla till toppen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet informerar vi bland annat om när det är dags att söka till Nordens Fotoskola eller kanske om det är någon ny examensutställning på gång.
Genom att klicka på prenumerera här ovan samtycker du till att Nordens Fotoskola lagrar din e-postadress i vår databas, i enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR) direktiv.