Skolans ledningsgrupp

Utbildningens ledningsgrupp

För att ständigt vara á jour med den snabba utveckling som sker i branschen har skolan en ledningsgrupp bestående av bildchefer, fotografer och andra representanter från yrkeslivet.

Ledningsgruppen har flera viktiga uppgifter. De hjälper bland annat till med att utforma utbildningens innehåll och garanterar således att skolans kvalité håller inför branschens krav.

Ledningsgruppen fattar beslut om antagning till utbildningen, utfärdar examens och utbildningsbevis, ansvarar för ett systematiskt kvalitetsarbete och att utbildningen når de formulerade övergripande målen.

Ledningsgruppens ordförande heter Angelica Zander och en kort presentation om henne och alla andra som hjälper oss med detta viktiga arbete hittar ni här nedanför.

Ledningsgruppen 2021

Jag har arbetat länge som Art Director för flera olika magasin, bland annat Resemagasinet Vagabond. Under senare år har jag frilansat som fotograf, formgivare och illustratör, främst med uppdrag som har redaktionell inriktning.

Jag har en bred yrkeserfarenhet och har jobbat både som anställd och frilans. I och med det har jag erfarenheter i rollerna som uppdragsgivare och uppdragstagare. Jag har god insikt i utbildningen på skolan samtidigt som jag fortfarande är aktiv i min egna frilansverksamhet.

Började efter diverse studier i Lund och på IPC i New York. Började frilansa och filma, gick ett år på Skurups folkhögskola och återvände sedan till Stockholm. Började som kopist med div.fotograf vikariat på SvD, erbjöds anställning som bildredaktör -89. Arbetade med det fram till -97 då jag blev bitr. redaktör för vårt helg och featurematerial, är sedan år 2000 bildchef på tidningen.

För mig och SvD är det viktigt att få vara med och påverka skolans inriktning.

Har arbetat som frilansfotograf och också som curator och projektledare. Tidigare ordförande galleri Format /Fotograficentrum syd. Styrelseledamot Centrum för Fotografi. Initiativtagare och ordförande/projektledare för Fotografi i Fokus- Skånes fotobiennal 2002-2012. Utbildning: Konstvetenskap (BA) Lunds universitet, och vid ICP i New York. (1992-93)

Jag har en bred erfarenhet av fotografi i många fält och också lång erfarenhet av undervisning. Att få inblick i skolans verksamhet ser jag som mycket värdefullt och lärorikt och min förhoppning är att kunna bidra med nya perspektiv på utbildningen då jag också är mycket intresserad av pedagogik.

Efter gymnasiet jobbade jag några år som svetsare på Volvo lastvagnar och sedan några år inom byggbranchen innan jag började frilansa som fotograf.

Som representant från Dagens Arbete är det viktigt att få vara med och påverka utbildningens inriktning. Jag vill värna bildjournalistiken.

Nordens Fotoskola 1993-1996 sedan frilansare och vikariat på landsortstidning 1996-1998, Har nu varit på Dagens Nyheter sedan 1998.

Jag sitter med som yrkesverksam pressfotograf/bildjournalist på en dagstidning. Jag hoppas kunna ge input om vad som sker ”ute i verkligheten, på en redaktion”. Dessutom är jag kvinna, och jag tror att det behövs en jämn fördelning av könen i ledningsgruppen.

Utbildad på Nordens Fotoskola. Jobbade som frilansfotograf efter examen, därefter på Dagens industri sedan 2011, är bildchef sedan 2013.

Det är väldigt viktigt för mig och Dagens industri att få inblick i vad som händer på skolan, både för att kunna inspireras av vad som händer där och hur diskussionerna går i ledningsgruppen samt för att kunna påverka skolans riktning framåt.

Akademiska studier i Lund, utbildade mig sedan till fotograf på Nordens Fotoskola och därefter till bildredaktör/projektledare via JMK och Poppius Journalistskola. Nu har jag mer än 25-års yrkeserfarenhet från bl a Skånska Dagbladet, Pressens Bild, Scanpix och TT Nyhetsbyrån.

Det är viktigt för mig i min yrkesroll att hålla mig uppdaterad med kommande generationen fotografer. Dels tror jag att det är viktig att utbildningen har en koppling till arbetslivet genom yrkesverksamma personer i branschen som kan konkretisera de krav och förväntningar som kommer att ställas på studenterna när de börjar jobba.

Adj professor i fotografi inriktning bildjournalistik vid Mittuniversitetet, Sundsvall. Pressfotograf och reporter på ett antal tidningar från 1975–2002. Författare till ett 20-tal böcker. Jag har föreläst om bildjournalistik och fotografi i 30 år samt på ett tjugotal svenska och norska dagstidningar.

Därför att morgondagens yrkesfotografer behöver en bra bas att stå på för att kunna delta i det redaktionella samtalet och vara med och utveckla framtidens journalistik. Yrkesrollen är i ständig förändring och utbildningen måste ha en nära koppling till branschen. Kontakten med skolans ledning och studenter ger mig värdefull input – det är stimulerande att se och lära.

Magister i utbildningsledning vid Lärarhögskolan i Stockholm, filkand i språkvetenskap vid Stockholms Universitet. Jag har arbetat som skolledare i 15 år, i kommunal och i fristående verksamhet på gymnasial nivå och med vuxenutbildning.

Min mission som professionell är att möjliggöra människors utveckling och växande både som studenter, individer och samhällsmedborgare. Jag är speciellt intresserad av hur människor lär och utvecklas i ett yrke. Jag kan bidra med kunskap om hur olika organisation och pedagogisk ledning av utbildning kan skapa kvalité och resultat. Att företräda Håbo kommun i ledningsgruppen för Biskops Arnös YH-utbildning i foto, ser jag som ytterligare en möjlighet till lärande och utbyte om olika former för yrkesutbildning.

Sedan 2019 är jag tv-chef på Göteborgs-Posten och ansvarar för all bildjournalistik på GP. Jag är utbildad vid Journalisthögskolan i Göteborg och har jobbat med rörlig bild på SVT under många år. Mellan 2003 och 2019 arbetade jag först som reporter och sedan som redaktör. Bilden alltid varit en naturlig del i mitt arbete.

Jag tycker att det känns både roligt och hedrande att få vara med i arbetet på Nordens Fotoskola. För mig är det en självklarhet att morgondagens bildjournalister på dagstidningarna inte bara behärskar både stillbild och rörligt utan även tar utvecklingen framåt genom att utforska de formatens olika styrkor och villkor. Bilden är central i framtiden för kvalitetsjournalistiken.

Företrädare från utbildningsanordnaren

Mats Lundborg
Rektor på Biskops-Arnö Nordens Folkhögskola och utbildningsansvarig för Nordens Fotoskola.

Jonas Berggren
Utbildningsledare och lärare, Nordens Fotoskola.

Studeranderepresentanter

Anna Björkegren
Student i YH18

Paul Wennerholm
Student i YH19

Adjungerade ledamöter

Anna Clarén
Lärare, Nordens Fotoskola.

Bosse Kinnås
Lärare, Nordens Fotoskola

Sofia Marcetic
Lia-ansvarig lärare, Nordens Fotoskola

Alexander Kidvall
Student i YH20

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

I nyhetsbrevet informerar vi bland annat om när det är dags att söka till Nordens Fotoskola eller kanske om det är någon ny examensutställning på gång.
Genom att klicka på prenumerera här ovan samtycker du till att Nordens Fotoskola lagrar din e-postadress i vår databas, i enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR) direktiv.