Examensarbeten

Under andra året på skolan gör studenterna sina examensarbeten. Då genomför de ett bildjournalistiskt projekt från idé, projektplanering, research, fältarbete, urval, redigering, till färdig presentation som en utställning eller ett reportage.

Varje student gör ett individuellt projekt med anknytning till ett gemensamt tema. Ämnesvalet görs utifrån aktuella journalistiska frågeställningar. Studenten lär sig förstå förutsättningar, möjligheter och fallgropar för ett större bildjournalistiskt projektarbete. Kursen avslutas med en gemensam utställning på Galleri Kontrast i Stockholm. I samband med utställningarna har studenterna själva producerat en utställningskatalog.

Gränsland, 2015. Producerad av YH13.

Gränsland, 2015. Producerad av YH13.

Val, 2014. Producerad av YH12.

Val, 2014. Producerad av YH12.

Välfärdssamhället, 2013. Producerad av YH11.

Välfärdssamhället, 2013. Producerad av YH11.

Bakom rubrikerna, 2012. Producerad av KY10.

Bakom rubrikerna, 2012. Producerad av KY10.