Läs om oss i Kamera & Bild
Kamera & Bild besökte oss när våra studenter i YH16 hade en workshop i blixtfoto. I marsnumret av tidningen hittar ni ett tio sidor långt reportage, där studenterna berättar om hur det är att studera här på skolan.
Läs mer på Kamera & Bilds hemsida
Sök till Nordens Fotoskola. Utbilda dig till fotograf och bildjournalist.

Utbildningen

Kursen "Fotograf - bildjournalist" inriktning är redaktionell bild. Du lär dig att kommunicera, beröra och dokumentera med bilder, samt att skapa och förstå journalistik. Utbildningen är på tre år, varav det sista två terminerna är praktik. Läs mer om vilka kursmoment som utbildningen består av.

Sök till Nordens Fotoskola. Utbilda dig till fotograf och bildjournalist.

Söka till oss

Antagningen till Nordens fotoskola är en process i två steg. Av alla inkomna ansökningar väljer vi ut ett antal som vi kallar till provdagar och intervju i maj månad. All information kring vad du behöver veta och vad vi behöver av dig när du söker hittar du här.

Sök till Nordens Fotoskola. Utbilda dig till fotograf och bildjournalist.

Lärare

Förutom en mängd gästföreläsare är vi fem fasta lärare som arbetar på fotoskolan. Anna Clarén, Jonas Berggren, Angelica Zander och Bosse Kinnås undervisar gemensamt i teknik och bild. Sofia Marcetic ansvarar för LIA (Lärande i arbete), det vill säga de två terminer praktik som görs i årskurs tre.

Varför ska du söka till Nordens Fotoskola?

Nordens Fotoskola ger dig gedigna kunskaper i det fototekniska förfarandet, helt enligt de krav som yrkeslivet ställer på en fotograf. Du lär dig att berätta och beröra med bilder och att arbeta i olika genrer för redaktionell användning till både magasin och dagspress.

  • Att lära sig att berätta med bild är grunden till all fotografering.
  • Liten studerandegrupp som möjliggör nära handledning med lärare och övriga studenter.
  • Vi är den enda bildjournalistiska Yh-utbildningen med fokus på berättandet.
  • Du läser en 8 veckor lång kurs i rörlig bild och ljud.
  • Två terminers praktik i yrkeslivet ger dig en bra bas inför frilanslivet.
  • Du kommer ut i arbetslivet med en portfolio som innehåller ”skarpa” jobb.

Gilla Nordens Fotoskola på Facebook

Vårt nyhetsflöde hittar ni på Facebook. Där informerar vi om vad som pågår på skolan men delar också länkar till aktuella händelser, fotografer och tankar kring fotografi.

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...